ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ endmills อลูมิเนียม

ข้อมูลของ GARANT TOOLS

TPC - ตัดสมรรถนะ Trochoidal

กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
การกัดด้วย Trochoidal

 

กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

 

เครื่องคำนวณออนไลน์

Milling Speed and Feed Calculator Milling Horsepower Calculator Milling Step-over Distance Calculator Drilling Speed and Feed Calculator Drilling Horsepower Calculator Turning Speed and Feed Calculator Turning Horsepower Calculator Turning Surface Roughness Calculator