โปรโมชั่น

สินค้าลดล้าง Stock ราคาต่ำกว่าทุน

 

ดอกกัด กราไฟท์ รายละเอียด จำนวน Sale THB
 2BD 150 1500 60   (DIAMOND)  R0.75*Ø1.5*6*Shank 4*60L*L2=15*2F  2  1000
 2BD 200 1500 80   (DIAMOND)  R1*Ø2*8*Shank 4*80L*L2=15*2F  2  1050
 2BD 300 2000 100   (DIAMOND)  R1.5*Ø3*12*Shank 4*100L*L2=20*2F  2  1150
 2BD 400 1600 80   (DIAMOND)  R2*Ø4*16*Shank 4*80L*2F  2  1100
 2BD 1200 5000 150   (DIAMOND)  R6*Ø12*50*Shank 12*150L*L2=50*2F  2  3800

 

 

บอลเอ็นมิล ฟัน รายละเอียด จำนวน Sale THB
2BR 020 040 S4 R0.1*Ø0.2*0.4*Shank 4*45L*2F  17  700
2BR 030 060 S4 R0.15*Ø0.3*0.6*Shank 4*45L*2F  5  600
2BR 800 1600 150 R4*Ø8*16*Shank 8*150L*2F  12  1200
2BR 1600 4000 100 R8*Ø16*40*Shank 16*100L*2F  8  3500